2015. november 28. » Stefánia Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Pályázatok »
Pályázat munkahelyi büfé üzemeltetésére
2012. augusztus 1. [szerda]
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendelete 19. § (1)-(2) bekezdései alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyiségcsoport munkahelyi büfé üzemeltetése céljára történő bérbeadására

I. A pályázat tárgya

1. A pályázható helyiségcsoport adata

Címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) „ C” épületében lévő, 3 helyiségből (előtér, előkészítő, árusító) álló helyiségcsoport.

Alapterülete: 64 m²

Műszaki állapota: Összes közművel rendelkezik, bérbeadó által felújított állapotban kerül bérbeadásra.

A helyiségcsoport megtekinthető a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodájával egyeztetett időpontban (tel: 305-3137).

2. A helyiségcsoportban a bérbeadó munkahelyi büfét kíván működtetni.

Az üzemeltető feladatai közé tartozik a Polgármesteri Hivatal „C” épület I. emeletén található, berendezett büfé helyiség üzemeltetése is, a Képviselő-testület ülései alkalmával és az esetleges külön megállapodás szerinti más időpontban.

3. A büfében az alábbi élelmiszereket lehet árusítani:

 • meleg és hideg ételek
 • kávéital, alkoholmentes ital
 • csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital
 • cukrászati készítmények, édesipari termékek
 • hús- és hentesáru
 • zöldség és gyümölcs
 • kenyér- és pékáru, sütőipari termék
 • édességáru
 • tej és tejtermékek
 • egyéb élelmiszerek

A büfé választékában a felsorolt élelmiszerek legalább 15 %-ának egészséges, helyi eredetű vagy bio élelmiszernek kell lennie.


II.    A pályázat feltételei
 

1. A pályázat kiírásának időpontja: 2012. augusztus 1. (szerda) - 8.00 óra

2. A pályázat benyújtásának határideje:  2012. augusztus 22. (szerda) - 16.00 óra

3. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. „B” épület 127.

4. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt, sem feladót, sem címzettet vagy egyéb írást nem tartalmazó borítékban kell leadni.

Az átvételkor az átvevő a borítékot sorszámmal látja el. Az átvételről az időpont és a sorszám, valamint az átvevő megjelölésével elismervényt állít ki.

5. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a bérbevételre ajánlatot tevő nevét
 • a megajánlott fajlagos bérleti díjat: Ft/m²
 • egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat és az aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi hitelesített másolatát,
 • értesítési e-mail címét, vagy fax számát.

Jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy

 • a megajánlott bérleti díjon kívül, a bérleti szerződés alapján, megfizeti a közüzemi díjakat
 • amennyiben a tevékenységet személyesen kívánja ellátni, úgy saját maga, egyébként a büfében dolgozó valamennyi alkalmazottja rendelkezik az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben meghatározott képesítéssel
 • elfogadja, hogy a bérleti díj minden év január 1-jei határnappal a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelhető
 • elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt vagy annak lejártakor a bérbeadó nem járul hozzá sem a jogviszony átruházásához, sem a helyiségcsoport elcseréléséhez és azt térítés és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza a bérleti jogviszony megszűnésekor
 • elfogadja, hogy amennyiben a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal épületében a bérlet tárgyát képező helyiségcsoportot is érintő beruházást /átalakítás, átépítés, stb./ hajt végre, úgy a szerződés a határozott idő lejártát megelőzően is megszűnik
 • elfogadja a pályázat feltételeit.

6. Érvénytelen a pályázat:

 • ha a pályázó a kiírás szerinti formai és tartalmi előírásoktól eltérő pályázatot nyújt be
 • ha a pályázó a kiírás szerinti iratokat, nyilatkozatokat nem csatolja
 • ha azt a pályázati kiírás megsértésével, a kiíró tévedésbe ejtésével, vagy megtévesztéssel nyújtották be
 • pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek nem felel meg
 • a pályázónak az Önkormányzattal, illetve a Polgármesteri Hivatallal szemben bármilyen jogcímen keletkezett tartozása van.

7. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

8. A bérleti jogviszony tartama: 2012. szeptember 15-től kezdődő 5 év határozott idő

9. A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet.


III. A pályázatok bontása, elbírálása
 

1. A pályázatok 2012. augusztus 24-én 10:00 órakor kerülnek felbontásra a kiíró által kijelölt 3 tagú bizottság jelenlétében, a Polgármesteri Hivatal Kossuth termében.

2.  A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

3. A pályázat nyertese az, aki megfelel a pályázati feltételeknek és a legmagasabb bérleti díj megfizetésére vállalt kötelezettséget.

4.  A pályázati eredményt a jegyző hirdetményben teszi közzé Okmányügyi és Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján. A pályázók írásban is értesítést kapnak.

5.  A nyertes pályázóval a bérleti szerződést az eredmény közzétételét követő 10 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal köti meg.

6. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést ezen időn belül önhibájából nem köti meg, úgy a szerződést a kiíró a következő legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázóval köti meg a 10 munkanapot követő 10 munkanapon belül.


Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző
 

Melléklet:
-

vissza a pályázatokhoz 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008