2015. szeptember 5. » Viktor, Lőrinc Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Pályázatok »
Pályázat egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére 2012. II. (módosítva: 2012.07.26)
2012. július 5. [csütörtök]
Budapest XV. kerület Önkormányzatának polgármestere pályázatot hirdet pénzügyi támogatás elnyerésére a 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján.

1. Pályázhatnak: az Önkormányzat területén ingatlanhoz kötött székhellyel, önálló képviseleti szervvel rendelkező egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek (továbbiakban: egyházak), amelyeket 2012. március 30-a előtt legalább 15 évvel hoztak létre, a nyilvántartásba vétellel megegyező folyamatos hitéletet folytatnak.

2. A pályázat célja: az Önkormányzat területén működő egyházak társadalmi szerepvállalásának segítése, a közösségek működési célú pénzügyi támogatása.

3. Támogatásban részesíthető tevékenység minden olyan közcélú feladat ellátása, amely a kerület lakosságának és az egyházközség híveinek érdekeit szolgálja, így különösen:

 • C/I gyermekek, családok üdültetése, táboroztatása,
 • C/II kulturális és közművelődési tevékenység,
 • C/III szociális-egészségügyi, karitatív tevékenység,
 • C/IV nevelési, oktatási tevékenység.

4.  A pályázatot 1 példányban kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell:

 • az Önkormányzat területén működő egyház nevét, címét, főbb adatait tartalmazó ,
 • a pályázó egyház adószámát, az egyház képviselőjének nevét, címét, elérhetőségeit,
 • a kitűzött program tervezett költségvetését és a megvalósításhoz rendelkezésre álló önrész meglétét igazoló dokumentumot.
 • a a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
  Figyelem: a nyilatkozat beadásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről. Csak érintettség fennállása esetén töltendő ki!

A pályázónak a rendezvény/program megvalósításához önrésszel rendelkeznie kell! 

5. Pályázati úton szétosztható keretösszeg: 2.470.000,-Ft a 4/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet alapján.

6. A pályázat benyújtására vonatkozó eljárási szabályokra és az elnyert támogatással történő elszámolásra az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 7-10. §-a valamint a 12-18. §-a az irányadó. A támogatásban részesülő pályázó a támogatás összegének felhasználásáról az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.

7. Az elnyert összeg felhasználását a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerinti elszámolási kötelezettség terheli.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3. péntek 12.30 óra

9. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Polgármesternek címezve személyesen a Polgármesteri Kabineten (1153 Budapest Bocskai u. 1-3.)  lehet leadni. A borítékra rá kell írni a pályázati kategóriát.

A borítékon fel kell tüntetni!: „Egyházi működési célú pályázat 2012. II.”

Egy szervezet különböző kategóriákban is beadhat több pályázatot. Ebben az esetben minden pályázatot külön borítékban kell elhelyezni.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívástól számított 8 munkanapon  belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása esetén a pályázat elutasításra kerül.

10. A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül sor kerül.

11. Értesítés a pályázat eredményéről: a nyertes pályázók névsora - a döntést követően 30 napon belül - az Önkormányzat honlapján, a Közösségi Televizióban és az Életképek lapban lesz közzétéve.
Az eredményhirdetést követően az Önkormányzat megállapodást köt a nyertes pályázókkal.  A megállapodás tervezete az Önkormányzat honlapján megtekinthető.

12. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás  dr. Mucsina Tamás polgármesteri referenstől kérhető a 305-3102-es telefonszámon és a e-mail címen.                                         


László Tamás s.k.
polgármester


Letölthető dokumentumok:
-
-
-
-
-

vissza a pályázatokhoz 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008