2015. szeptember 1. » Egyed, Egon Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Pályázatok »
Pályázati felhívás XV. kerületi középiskolások határon túli, magyarlakta területekre utazásának, osztálykirándulásoknak a támogatására
2012. március 26. [hétfő]
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport (KKES) Bizottsága pályázatot hirdet a XV. kerületi középiskolások határon túli, magyarlakta területekre utazásának, osztálykirándulásoknak a támogatására.

A KKES Bizottság jelen pályázatot 2012. évben kettő alkalommal – március és szeptember hónapokban – írja ki.

A pályázat célja: a magyar állam és a helyi önkormányzatok átfogó oktatási programot szándékoznak indítani a Magyarországgal szomszédos államokban élő, magyar közösségek megismerésére, a személyes kapcsolatok kialakítására.

A pályázat célja a nemzeti összetartozás gondolatának korszerű, fiatalos megjelenítése, oktatási intézményközi kapcsolatok kialakítása.

A pályázók köre: pályázhatnak XV. kerületi önkormányzati fenntartású, középiskolai köznevelési intézmények.

Célcsoport: 10 - 11. évfolyam

Előnyt élveznek

a) a meglévő intézményi, határon túli magyar partnerkapcsolatukat felhasználó pályázók.

b) egyéb, pályázati forrást bevonó pályázók.

A támogatott program megvalósulásának időszaka:

I. félév (márciusi pályázati kiírás): pályázatot lehet benyújtani a 2012. április 1. - és augusztus 31. között megvalósuló utazásokra, osztálykirándulásokra.

II. félév (szeptemberi pályázati kiírás): pályázatot lehet benyújtani a 2011. szeptember 1. – 2012. április 1. között megvalósuló utazásokra, osztálykirándulásokra.

A támogatás összege: a pályázatra elkülönített támogatás éves keretösszege 2.000 e forint. A pályázat két alkalommal, március és szeptember hónapban 1.000 – 1.000 e Ft keretösszeggel kerül meghirdetésre. A pályázónak a tervezett programok költéségének 20%-ával, mint saját forrással rendelkeznie kell. A saját források kalkulációját a pályázat részletes költségvetésében szerepeltetni kell.

Elnyerhető támogatás: egy pályázatban legkevesebb 6 diák és 2 kísérő és legfeljebb 25 diák és 6 kísérő utazásának támogatására maximálisan 400.000.- forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A minimális tartózkodás hossza: 3 nap, 2 éjszaka

A pályázat kötelező tartalma:

  • Az adatlap pontos, hiánymentes kitöltése és a mellékletek benyújtása.
  • A tábor részletes bemutatása (helység megnevezés, időpont, a tábor és környezetének infrastruktúrája).
  • A táborozásban résztvevők gyermekek, pedagógusok, kísérők létszáma bontásban.
  • A táborozás teljes költség tervezete, a főbb költségelemek bemutatásával (utazás, étkezés, szállás, belépők stb.).
  • A pályázati célkitűzések részletes leírása (helyszín, időpont, program, résztvevők kora-összetétele, utazás módja).
  • az igényelt forrás és felhasználásának tételes indoklása, a program - esemény részletes költségvetése, csoportos programoknál egy főre lebontott költségek bemutatása. A rendelkezésre álló saját források, részvevőktől beszedett hozzájárulások bemutatása.

Hiányosan kitöltött adatlap benyújtása, illetve a kért mellékletek nélküli pályázat érvénytelen!

Egy pályázó félévente egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat közzététele: a pályázati dokumentációt 2012 március hónapban megjelentetjük az önkormányzat honlapján, ahol a pályázati kiírás és az adatlap is letölthető.

A pályázatok benyújtása és elbírálása: a pályázatokat személyesen kell benyújtani a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal OMIS Iroda titkárságára (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. C épület II. em. 215. szoba)

Az I. féléves pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 27. (péntek) 12.00 óra

A II. féléves pályázatok beérkezésének határideje: 2012. szeptember 21. (péntek) 12.00 óra

A pályázatokat írásban kell benyújtani!

A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bizottság elutasítja.

A támogatási időszak április 1-jei, illetve szeptember 1-jei kezdete miatt a pályázók a programokat saját anyagi kockázatukra rendezik meg. Az utazás megszervezése, lebonyolítása nem vonja automatikusan magával a KKES Bizottság támogatását.

A pályázatokat a KKES Bizottság tagjaiból alakult 3 fős munkacsoport bírálja el.

A KKES Bizottság 2012. május havi, illetve az október havi ülésén dönt a pályázati forrás felosztásáról. A pályázók kiértesítése a döntéstől számított 15 napon belül történik.

A pályázatok elszámolása: a nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt, melyben részletesen rögzíti a felhasználhatóság módját, az elszámolás rendjét, annak tartalmi és formai elemeit,  az elszámolás határidőt, az esetleges szankciókat.

Egyéb tudnivalók: hiánypótlásra csak a pályázat beadásának határidejéig van lehetőség, a nem megfelelő pályázatokat a bizottság elutasítja és erről a pályázót írásban értesíti.


Letölthető anyagok:
-

 

vissza a pályázatokhoz 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008