2015. október 10. » Gedeon Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Felhívások, közlemények »
Ajánlattételi felkérés
2012. augusztus 1. [szerda]
Ajánlattételi felkérés, melynek tárgya: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kontyfa Középiskola és Általános Iskola, Budapest XV. Kontyfa utca 5. szám alatti épületében, intézmények összevonásával járó bútorszállítási munkák.

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzata

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Kapcsolattartó: Baginé Sáfrán Erika, Jávori Péter (Bp. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Iroda)

Telefon: 305-3357, 305-3234

Telefax: 305-3198

E-mail: 

Tárgy: a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kontyfa Középiskola és Általános Iskola, Budapest XV. Kontyfa utca 5. szám alatti épületében, intézmények összevonásával járó bútorszállítási munkák

Műszaki tartalom: a mellékelt listában foglalt bútorok átszállítása, a szintén a listában foglalt teremszám címke jellel ellátva, a Bp. XV. Sződliget u. 24-28. szám alatti iskolaépületből, a Bp. XV. Kontyfa u. 5. szám alatti iskolaépület „A”, „B”, és „C” jelű épületszárnyainak meghatározott szintjeire. 

Alkalmassági feltétel: ajánlattevőnek rendelkeznie kell az idei, vagy az elmúlt két évben (2012, 2011, 2010.) teljesített, legalább 3 db, egyenként bruttó 500 E Ft vállalási árat elérő, nem magánszemély megrendelésére végzett bútor, vagy egyéb épület-felszerelés szállítási, költöztetési referenciával, továbbá legalább 1 db 3,5 tonnás, és 1 db 1,0 tonnás tehergépjármű parkkal.

Az ajánlathoz nyilatkozatot  kell csatolni a referenciákról, a megrendelő megnevezésének, címének, valamint a referenciát igazoló személynek és elérhetőségének megjelölésével;

Az ajánlathoz csatolni kell a gépjárműpark gépjárművei érvényes forgalmi engedélyeinek egyszerű másolatát; 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az Ajánlattételi Felkéréshez csatolt szerződés-tervezetben foglalt szerződési feltételek elfogadásáról!

Ajánlattevőnek ajánlatában a vállalási áron kívül meg kell jelölni adószámát és cégjegyzék számát, valamint a teljesítés vállalt határidejét is. Vállalt teljesítési határidő megjelölésének hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felkérésben megadott „Kért szállítási határidőt” tekinti vállalt határidőnek.

Ajánlatot tenni kizárólag a csatolt bútorlistában szereplő tételekre lehet! Az ajánlati költségvetésben meg kell adni a nettó vállalási árat és az ÁFÁ-t.

Ajánlatában a vállalási áron kívül jelölje meg az átszállítás vállalt határidejét is.

Kért szállítási határidő:  2012.   augusztus 17. (péntek)

Ajánlattételi határidő:  2012.   augusztus 3.   (péntek) 900

Az ajánlatok benyújtásának helye: Bp. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai utca 1-3.) Városgazdálkodási Irodájának titkársága (B. épület 2. emelet 227-es szoba)

Bírálati szempontok: az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás értéke, ezek egyezősége esetén pedig a vállalási határidő.
(Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az ellenszolgáltatási összegek egyezősége esetén pedig a rövidebb vállalási határidőt tartalmazó ajánlatot fogadja el.)

Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, a fent megadott ajánlatok benyújtási helyszínén. A borítékra rá kell írni: „Kontyfa utca 5. Iskola költöztetés”

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok felbontását - az ajánlattevők jelenlétének lehetőségét biztosítva - a fenti időpontban megkezdi. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Letölthető anyagok:
-
-

vissza a hirekhez 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008